Teamwork
Projektstyring
udvikling
Projektaftaler

IT-Konsulentfirma Ursin Consult

Forside  Ydelser Priser Kontakt  Om Ursin Consult

Ursin Consult er leverandør af IT Konsulentydelser indenfor projektledelse, software udvikling og web-design. Firmaet har flere facetter at spille på, hvilket er opnået gennem mange års varieret indsats indenfor mainframe og client/server systemudvikling. Har siddet med i ledergruppen på store projekter for norske og svenske kunder med ansvar for det team, som hovedsaglig have opgaverne omkring Beløb og bogføring. Har stået i spidsen for metode og processer, Projektopfølgning, Review og Kvalitessikring, Change Request og mange andre tværgående projektopgaver.
 
Projektstyring styrkes gennem troværdighed og rammestyring. Leverancer til aftalt tid og med aftalt kvalitet/økonomi sikres gennem realistiske planer og ved hjælp af kundens projektmodel. Gennemskueligheden styrkes ved relevant og reel information gennem hele udviklingsforløbet. Informationen danner grundlag for prioritering og konsekvensvurdering.
 
Leverancekvaliteten styrkes. Kvaliteten af leverancer forbedres gennem fokus på afstemte krav og forventninger til både indhold, tid og pris. Vi sikrer i samarbejde med virksomheden og deres kunder, at der udarbejdes detaljerede kravspecifikationer, at der foretages nødvendige prioriteringer og konsekvensvurderinger, og at de aftalte leverancer modnes og kvalitetssikres.
 
Kvalitetssikring styrkes. Kvalitetssikring baseres på central koordinering og støtte til projekter, gennemførsel af uddannelse og forebyggende tiltag. Brug af fælles begreber og værktøjer, nem og tilgængelig adgang til systemdokumentation, den anvendte metode og processerne. Dette er grundlaget, som skal gøre det muligt, at få identificeret både interne og eksterne bindinger rettidigt
Ursin Consult v/Maybritt Ursin - Linde Allé 50 - 2720 Vanløse